Gábor Fülöp: Veliki sivi, Igrišče

Gábor Fülöp (1981, HU) pri delu z lesom uporablja tradicionalne metode, vendar se zanaša na lastno interpretacijo o omejitvah in možnostih, ki jih ta žanr dopušča. Razvil je edinstven in zanj tipičen način, s katerim dokazuje svojo tehnično spretnost pri obravnavanju zapletenih kiparskih vprašanj. Osredotoča se na odnos živih bitij (organizmov) med seboj, kakor tudi do okolja. V tem kontekstu ustvarja surrealistične kiparske objekte in instalacije, ki črpajo iz narave, mitologije, znanstvene fantastike in elementov pop kulture ter so v nenehnem dialogu s svojim okoljem. Znotraj tega odnosa se tako oblikuje subtilna pripoved, ki je hkrati komentar različnih aspektov sodobne družbe in umetniške produkcije. Gábor Fülöp skozi svoja dela reflektira vloge in možnosti kiparstva oziroma rezbarjenja na sodobno-umetniški sceni, ne da bi se pri tem odmaknil od tradicije omenjenega žanra.

Veliki sivi, les, 215x65x40 cm, 2012
Igrišče, kiparska instalacija, les, pesek, dimenzije variirajo, 2010-2012

http://www.gaborfulop.com/