Maja Hodošček (SI): Potrebujemo naslov

2014, HD video, 28. min

Video je nastal v sodelovanju s šestimi člani šolskega debatnega krožka (Gimnazija Celje – Center). Več mesecev so člani kluba sodelovali v nekakšnem paralelnem učnem načrtu, ki ga je zasnovala umetnica. Izhodiščna točka debate je predstavljala dediščina in možna potencialnost Gibanja neuvrščenih, konkretno fotografski arhiv prve konference gibanja leta 1961 v Beogradu. Dijaki so reflektirali ideje o možni “tretji politiki” danes, o novih oblikah komunizma in o njihovi lastni vlogi znotraj družinske, institucionalne in družbene strukture. Umetnico je zanimal trenutek prehoda iz stanja pripovedovanja v stanje kolektivnega bivanja in delovanja. Video dokumentira proces pisanja kolektivne pesmi, ki izraža njihovo skupno skrb. Vendar, trenutek skupnega bivanja in delovanja je kompleksen proces saj se morajo individualni glasovi uskladiti s poglavitnim interesom skupine. Video tako prikaže skupni napor ustvarjanja, točke nesoglasja ali trenutke pogajanja in potrjevanja.

Posebna zahvala: Lara Čalasan Dorn, Tinkara Godec, Sergeja Hrvatič, Matej Ocvirk in Jure Macuh.

Hvala: Doreen Mende, Armin Linke, Milica Tomić, Kodwo Eshun in Miha Gartner

Video je nastal za projekt Travelling Communiqué, ki je potekal v Beogradu od 10. junija do 17. avgusta v Muzeju istorije Jugoslavije. Produciran je v sodelovanju z Muzejom istorije Jugoslavije in financiran s strani Ministrstva za kulturo Republike Srbije, Goethe Inštituta in Ministrstva za zunanje zadeve Zvezne republike Nemčije.

 

Maja Hodošček (1984) ustvarja video dela in instalacije. V svojem delu raziskuje socialne odnose skozi politiko izmenjave in sodelovanja, zanimajo jo spekulativni načini reprezentacije v odnosu do dokumentarnega. Te interese uresničuje z osredotočanjem na koncept dela kot sredstva samouresničitve, na dinamiko delovnih procesov, njihovih transformativnih potencialov in položaj subjekta v organizaciji in strukturi dela. Ta vprašanja realizira preko številnih relacij z osnovnošolci in srednješolci, s katerimi vzpostavlja različne situacije, ki se odvijajo znotraj šolskega okolja.
Svoje delo je predstavila na samostojnih razstavah (kot so In the Background, Galerija P74, Ljubljana, 2011; Raw Material, Galerija Gregor Podnar, Ljubljana, 2010; …) in številnih skupinskih razstavah (Travelling Communiqué, Muzej Istorije Jugoslavije, Beograd, 2014, U3, 7. Trienale sodobne umetnosti, Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Ljubljana, 2013, Three Artists Walk into a Bar, deAppel, Amsterdam, 2012; …). Je dobitnica nagrade OHO za leto 2010. Zaključila je magistrski študij na Dutch Art Institutu v Arnhemu (Nizozemska). Poleg umetniške prakse deluje kot kustosinja v Centru sodobnih umetnosti Celje.